Terms & Conditions


PRISER

Alla priser inom Smart in Pool gäller tills vidare. Detta gäller priser i offerter, fakturor, avtal, media, tryckt material eller priser som förmedlas muntligen av våra säljrepresentanter. Moms (25 %) är inräknad i alla priser. Om momsen ändras, justeras våra priser motsvarande. Vi reserverar oss mot tryckfel samt för prisändringar då våra priser hela tiden korrigeras mot eventuella valutaförändringar.

BETALNINGSVILLKOR

Vid köp av Poolprodukter gäller betalning enligt avtal till angivet Bank-Giro i fakturan. Vid köp av Poolpaket, Spabad eller Swimspa gäller 30 % i handpenning vid order, resterande vid leverans alternativt förskottsbetalning på hela beloppet. Vid köp på faktura förbehåller sigSmart in Pool rätten att sälja obetalda fakturor till Euro Finans AB enligt avtal. OBS! Samtliga leveranstider räknas från det att fakturan är bekräftad och utskickad. Frågor om leverans gällande poolpaket besvaras tidigast 2 dagar efter registrerad inbetalning. De flesta varorna levereras omgående från vårt lager eller från våra leverantörer. Normalt finns våra spabad för omgående leverans (8-10 veckor vid beställning från USA). Normalt är leveranstiden för ett poolpaket 21 arbetsdagar (kan öka i högsäsong). Tid för frakt ut till kund tillkommer. Leveranstid för automatiska poolöverdrag/pooltak är normalt 5-6 veckor, kan vara längre av specialbyggda i högsäsong. Leveranstid för övriga poolöverdrag och vinterplåtar är normalt 2 veckor, kan vara längre i högsäsong. På dessa leveranstider tillkommer speditörernas transporttid. Vid beställning av ett komplett poolpaket så kommer flera leveranser med material beroende på vad som ingår i paketet (t ex pool, överdrag, vinterplåt = tre separata leveranser).

RETURER

Vid retur av vara görs ett returavdrag på 25 % Returfrakt betalas av kund. Returer måste returneras i oskadat originalemballage. Artiklar i öppnat/brutet emballage eller som varit monterade klassificeras som använda/begagnade och kan ej returneras. Specialbeställningar och måttanpassade produkter som liner med specialmått, poolskydd och pooltak kan ej returneras. OBS! returnerade varor skall skickas med företagspaket. Vi har ej möjlighet att hämta ut gods som redan skickats till utlämningsställen. Vid retur av vara görs ett returavdrag på 25 %. Returfrakt betalas av kund. Returer måste returneras i oskadat originalemballage. Specialbeställningar (t ex liner med specialmått) kan ej returneras. OBS! Returnerade varor skall skickas med företagspaket. Vi har ej möjlighet att hämta ut gods som skickats till utlämningsställen.

GARANTIER

Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen, detta gäller ej delar som byts ut på garanti. Pool Tiger produkter har 5 års garanti om de har registrerats på hemsidan av slutkund. På poolstommen* så lämnar vi en utökad garanti på 35 år**. En förutsättning för att garantin på poolstommen skall gälla är att poolen står torrt m.a.o. dränering vid behov. Under inga omständigheter får man använda poolen som bärande konstruktion för exempelvis altan eller liknande, poolen skall vara fristående. Garantin gäller inte vid skador som uppstår p.g.a. påverkan av frätande syror (vätskor), lutning(ar), ogräsbekämpningsmedel eller liknande. Övriga delar har en garantitid på två år. (Ingen garanti lämnas på filter och kuddar). OBS! Vid garantireparation/service av spabad står inte Smart in Pool för demontage av trall etc eller för lyft av spabad om detta skulle krävas. Det åligger kund att se till att en tekniker har lätt åtkomst till spabadet för att kunna genomföra nödvändig service. Serviceteknikerna som Smart in Pool anlitar åker maximalt 100 km enkel väg för garantiåtgärd. Därefter tillkommer kilometertaxa enligt serviceteknikerns villkor på kundens bekostnad. Vid garantiåtgärd gällande pool och spa som medför vattenpåfyllning, står alltid kund för vattenanskaffning efter eller i samband med åtgärden.

GARANTIER

Under förutsättning att köparen följer monterings- och skötselanvisningar i enlighet med säljarens instruktioner, har alla våra produkter två års garanti på eventuella tillverknings- och materialfel från leveransdagen, detta gäller ej delar som byts ut på garanti. Pool Tiger produkter har 5 års garanti om de har registrerats på hemsidan av slutkund. På poolstommen* så lämnar vi en utökad garanti på 35 år**. En förutsättning för att garantin på poolstommen skall gälla är att poolen står torrt m.a.o. dränering vid behov. Under inga omständigheter får man använda poolen som bärande konstruktion för exempelvis altan eller liknande, poolen skall vara fristående. Garantin gäller inte vid skador som uppstår p.g.a. påverkan av frätande syror (vätskor), lutning(ar), ogräsbekämpningsmedel eller liknande. Övriga delar har en garantitid på två år. (Ingen garanti lämnas på filter och kuddar). OBS! Vid garantireparation/service av spabad står inte Smart in Pool för demontage av trall etc eller för lyft av spabad om detta skulle krävas. Det åligger kund att se till att en tekniker har lätt åtkomst till spabadet för att kunna genomföra nödvändig service. Serviceteknikerna som Smart in Pool anlitar åker maximalt 100 km enkel väg för garantiåtgärd. Därefter tillkommer kilometertaxa enligt serviceteknikerns villkor på kundens bekostnad. Vid garantiåtgärd gällande pool och spa som medför vattenpåfyllning, står alltid kund för vattenanskaffning efter eller i samband med åtgärden.


OBS! Kostnad för service som inte faller under garantiåtagande kan komma att faktureras om inte annat är överenskommet. Varan skall vara använd med gott omdöme och i normal omfattning till det avsedda ändamålet. Säljarens ansvar är begränsat till leverans av ny vara, reparation eller viss återbetalning av köpeskillingen enligt säljarens val. Såvitt inte annat överenskommits, svarar köparen för fraktkostnaden till leverantören, demontage av defekt detalj och återuppsättning av utbytt eller reparerad enhet. Garantin omfattar dock ej normala förslitningsdetaljer/förbrukningsartiklar såsom glödlampor, mätelektroder, packningar, axeltätningar och dylikt, ej heller skador som orsakats av fasbortfall, strömstötar eller andra yttre orsaker, ej heller för korrosions- och deformationsskador orsakade av för hög temperatur, för höga klor- eller salthalter, felaktigt pH-värde och alkalinitet. I intet fall kan säljaren göras ansvarig för direkta eller indirekta skador, följdskador eller förluster för köparen. Om produkten modifieras gäller inte garantin***.

* Poolstomme innefattar inte liner. Liner är en separat produkt och har samma garantier som övrig utrustning.

** 20 år på rektangulär stomme i galvaniserad plåt.

*** Endast originalprodukter från Smart in Pool skall användas som tillbehör eller reservdelar till spabad köpta av Smart in Pool. För att garantiåtagande gällande läckage på Master Spas och Swimspa skall gälla, får inga långtidsverkande kemiska produkter användas, ej heller så kallad ”dispenser” som flyter omkring i spabadets vatten Endast snabbverkande och snabbupplösta originalprodukter likvärdig Smart in Pool´s kemisortiment för spabad skall användas.

REKLAMATIONER

Innan eventuell reklamation, kontrollera att ni inte missat något i Smart in Pool´s köpevillkor. Reklamation av vara skall ske så snart felet upptäcks eller inom skälig tid. Vid reklamation av vara måste varan skickas till Smart in Pool för kontroll/reparation innan vi skickar ny vara. Om köparen vill ha en ny vara skickad innan vi fått den gamla måste kunden betala varan, vi skickar ev. kredit när vi mottagit den reklamerade varan och godkänt reklamationen.

Gör så här:

• Kontakta Smart in Pool för att få en reklamationsblankett.

• Fyll i reklamationsblanketten.

• Posta reklamationsblankett, inköpskvitto och foto på skada. Foto går också bra att eposta till info@smartinpool.com.

ÅNGERRÄTT / AVBOKNING AV ORDER

Observera att muntliga överenskommelser, avbokningar, annulleringar eller ombokning av leverans ej gäller utan att orderkännande gäller. Alla ändringar ska ske via info@smartinpool.com. Dessa ändringar gäller först när Smart in Poolhar bekräftat skriftligt att ändringarna är mottagna. Observera att muntliga överenskommelser, ändringar, avbokningar, annulleringar av beställning och / eller ombokning av leverans ej gäller utan att orderkännande gäller. Alla ändringar ska ske via info@smartinpool.com. Dessa ändringar gäller först när Smart ion Pool har bekräftat skriftligt att ändringarna är mottagna. Företag I de fall som näringsidkare handlar hos Smart in Pool eller genom Smart in Pool´s säljkanaler som email, hemsidor eller telefon så tillämpas köplagen. Om returrätt ges enligt köplagen kan returavdrag på 25 % av varans värde tillkomma utöver kostnad för returfrakt, dock gäller inte retur, avbeställnigs rätt på produkter som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål. Detta gäller produkter som till exempel stålpooler, liner, betongpooler, mosaik pooler, Thermopooler, alla typer av poolskydd och pooltak, swimspa och spabad. Privatpersoner Smart in Pool tillämpar distans- och hemförsäljningslagen samt konsumentköplagen. Enligt distans- och hemförsäljningslagen har kunden rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från mottagandet av varan utan att behöva uppge någon speciell anledning. Vid åberopande av ångerrätt står du som kund för returfrakten. Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler innehåller ett antal bestämmelser som begränsar rätten att utnyttja ångerrätten. Smart in Pool uppmärksammar härmed dig som kund att enligt 5 § gäller inte ångerrätt om avtalet avser: En vara som skall tillverkas eller väsentligt ändras efter konsumentens särskilda önskemål eller som annars skall få en tydlig personlig prägel. Exempel på detta är sådana varor som tillverkas efter beställning och kundanpassas efter kundens önskemål är stålpooler, liner, betongpooler, mosaik pooler, Thermopooler, alla typer av poolskydd och pooltak, swimspa och spabad.

FORCE MAJEURE

Arbetskonflikt, eldsvåda, krig, mobilisering, valutarestriktioner, materialbrist, knapphet på transportmedel, fel i leveranser från underleverantör etc. eller omständighet av vad slag det må vara, utom vår kontroll, som inverkar på avtalade priser och leveransens fullgörande, berättigar säljaren efter eget val till förlängning av leveranstiden eller till att helt eller delvis annullera avtalet utan skyldighet för säljaren att härför utgiva ersättning.

SKADESTÅND – ERSÄTTNING

Smart in Pool ersätter inte kostnader som uppstår för kund (t ex hantverkare, vattenbilar, markentreprenörer osv.) vid eventuell sen leverans, fel i leverans, trasigt gods eller annan orsak av vad slag det än må vara. Vi rekommenderar att du som kund beställer varorna i god tid innan montering och säkerställer att allt gods är rätt och helt så att inga problem uppstår vid monteringen

FRAKTVILLKOR

Enligt Smart in Pool´s säljkanalers avtal vid beställning.